Про нас

Львівський центр міжнародних відносин та регионалистики РАМКОМ ставить своєю метою проведення та підтримки розвитку гуманітарних та соціальних досліджень в Україні і сприяння демократического розвитку пострадянських країн.

Ми займаємось розробкою проектних рішень на підставі проведених нами досліджень социально-економічної сфери.

 

Lviv Center of International Relations and Regional Studies RAMCOM aims to conduct and support the human and social science researches in Ukraine and to contribute to the democratic development of the post-Soviet countries.

We design the development project solutions based on our research of the social and economic spheres.